Cum Funcționează

Programele de pregătire sunt elaborate în strânsă legătură cu programa școlară națională, competențele vizate și obiectivul de pregătire (recuperare materie, olimpiadă, EN, Bacalaureat etc.).

Curricula noastră cuprinde: capitole, unități de timp, evaluări, task-uri/ teme, metodologie, plan de acțiune etc.

Pentru cei ce susțin Evaluarea Nationala respectiv Bacalaureatul sunt integrate unități de recapitulare, testare/simulări, exersare pe variante și plan individual de abordare a materiei


Fiecare elev beneficiază permanent de atenția și îndrumarea profesorului și un mediu de studiu la standarde înalte. Metodele sunt de inspirație finlandeză:

  • NU se predă cu spatele la copii ci formulele/teoria/problemele sunt direct afișate pe display-ul interactiv iar profesorii noștri se axează pe explicații, interpretare și exersare
  • Colaborare între profesori și elevi, mici grupuri în care fiecare contează și evoluează
  • Conținuturile integrează explicații privind importanța și rolul noțiunilor studiate în viața practică

Formăm Grupe restrânse de 3-5 elevi, omogene din punct de vedere al nivelului, obiectivului de pregătire și al stilului de învățare

Metodologia noastră se bazează pe crearea unui micro-sistem educațional, cu următoarele beneficii :

  • profesorul poate gestiona eficient nevoia de pregătire a fiecăruia
  • copiii devin mai comunicativi, extrovertiți, curajoși
  • sunt mai pregătiți să pună în aplicare cele învățate în orice alt mediu
  • sunt încurajați să lucreze împreună, să se autodepășească
Meniu