• Henri Coandă 33, Sector 1, Bucureşti
 • 0771.187.087
 • Lu - Sâm: 9:00 - 21:00

Limbi străine

Curs Engleză

8 sedinte / modul

550 lei

Curs Franceză

8 sedinte / modul

550 lei

Curs Germană

8 sedinte / modul

600 lei

Cursurile sunt concepute conform principiilor New Edu astfel încât fiecare cursant va beneficia permanent de atenția și îndrumarea profesorului precum și de avantajele utilizării tehnologiilor inovative în educație prin care mediem interacțiune directă cu profesori colaboratori nativi, astfel încât fiecare cursant să beneficieze de dezvoltarea abilităților reale de comunicare și dialog într-o limbă străină.

Limbi străine: engleză, franceză, germană

Modulele New Edu corespund nivelurilor descrise în Cadrul Comun de Referință European pentru limbi străine (Strasbourg 2001):

A1 Elementar

 • Poate să înţeleagă şi să utilizeze expresii cotidiene, folosite foarte frecvent, precum şi enunţuri simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete.
 • Poate să se prezinte şi să prezinte pe cineva, să formuleze şi să răspundă la întrebări referitoare la detalii personale, cum ar fi unde locuieşte, lucruri ce îi aparţin, persoane cunoscute etc.
 • Poate să comunice, într-un mod simplu, dacă interlocutorul vorbeşte rar, clar şi este cooperant.

A2 Elementar - preintermediar

 • Poate să înţeleagă fraze şi expresii utilizate frecvent în domenii cunoscute (informaţii elementare personale sau legate de familie, cumpărături, zone de interes, activitate profesională etc).
 • Poate să comunice pentru a rezolva probleme simple şi cotidiene, care nu presupun decât un schimb de informaţii simplu şi direct, referitor la subiecte cunoscute sau uzuale.
 • Poate să descrie, cu mijloace simple, aspecte din trecutul său şi din mediul său, precum şi chestiuni care au legătură cu nevoile sale imediate.

B1 Intermediar

 • Poate să înţeleagă elementele esenţiale şi limbajul standard când se discută pe teme familiare legate de muncă, şcoală, petrecerea timpului liber.
 • Poate să facă faţă în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba respectivă. Poate să se exprime simplu şi coerent pe teme familiare şi din propriile domenii de interes.
 • Poate să relateze experienţe, evenimente, dorinţe şi aspiraţii şi poate să expună, pe scurt, opinii sau să explice planurile sale.

B2 Intermediar avansat

 • Poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe, atât pe teme concrete cât şi abstracte, inclusiv subiecte tehnice când fac parte din propiul domeniu de activitate.
 • Poate să comunice cu vorbitori nativi cu un anumit grad de fluenţă şi spontaneitate, astfel încât conversaţia să nu presupună efort pentru niciunul dintre interlocutori.
 • Poate să se exprime clar şi detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate să-şi expună opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.

C1 Avansat

 • Poate să înţeleagă o gamă largă de texte lungi şi complicate şi să sesizeze semnificaţiile implicite.
 • Poate să se exprime fluent şi spontan fără a fi nevoit, în mod evident, să-şi caute cuvintele.
 • Poate să utilizeze limba în mod eficient şi flexibil în viaţa socială, profesională sau academică.
 • Poate să se exprime pe teme de o anumită complexitate, într-un mod clar, structurat şi detaliat, demonstrând o utilizare corectă a mijloacelor de organizare, structurare şi coeziune a textului.

C2 Experimentat

 • Poate să înţeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citeşte sau aude.
 • Poate să reconstituie fapte şi argumente din diverse surse, fie acestea scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent.
 • Poate să se exprime spontan, foarte fluent şi cu precizie şi poate să distingă nuanţe de sens fine legate de situaţii complexe.
MENIU