Dotări și tehnologii

În plus faţă de competenţele didactice şi pedagogice ale profesorilor meditatori şi ale trainerilor din mediul educaţional, un rol foarte important în prezent îl ocupă soluţiile şi echipamentele IT și software deținute. Știm că un conţinut practic, cu impact vizual şi accent pe interactivitate face procesul de învăţare mai eficient şi performant.

Am amenajat spațiul ținând cont de nevoile de pregătire din prezent, dorința de a oferi o educație performantă, modernă, axată pe tehnologii inovatoare, specifice secolului 21.

Profilul centrului educațional New Edu este bazat pe integrarea optimă a celor mai recente tehnologii din domeniul educațional. Acestea favorizează învățarea experienţială, prin descoperire, cu o eficiență maximă de efort și timp.

Display-uri interactive, sisteme de videoconferință și colaborare, cloud, și alte dispozitive care fac totul mult mai dinamic.

Nu se mai pierde timp cu scriere, cretă, marker, ștergere etc…ci accentul este pe conținut, expunere, exemplificare, practică !

Colaborare directă la distanță

În toate sălile spațiul este planificat adecvat pentru a facilita conexiuni de tip teleconferință care permit colaborare directă la distanță, participarea de oriunde din țară sau din afara țării, conexiuni cu specialiști, interactivitate.

Mediul de studiu

Mediul de studiu este de la egal la egal se concentrează în primul rând asupra satisfacerii nevoii de învățare, ceea înseamnă că am reorganizat ansamblul clasic de dispunere a meselor și scaunelor. În fiecare sală sunt mese tip conferință, astfel încât nu există diferență între profesor/mentor și participanți.

Softuri educaționale

În plus față de sprijinul oferit în procesul de predare-învățare, tehnologiile educaționale sunt deosebit de utile în procesul de evaluare. Astfel, New Edu integrează softuri educaționale de generare rapidă a testelor, a simulărilor de examene și Bacalaureat și corectură conform unor principii clare axate pe obiectivitate, înlăturarea contactului direct cu evaluatorul, alungarea monotoniei, o mai bună dispoziție a participanților, stimulând abilitatea de autoevaluare.

Tehnologii inovative