Politica de confidențialitate

CINE ESTE OPERATORUL RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS.?

PRECURSOR SRL, societate care a înființat brandul NEW EDU

Mail-ul Responsabilului pentru Protecția datelor: dpo@new-edu.ro

ÎN CE SCOP VĂ PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?

În funcție de serviciile sau funcționalitățile de care doriți să beneficiați oricând, va trebui să prelucrăm anumite date personale, care, în general, vor fi după caz următoarele:

 • datele de identificare (Ex.: numele, prenumele, localitatea, adresa de email, numar de telefon, informații de contact etc);
 • informații economice și de tranzacționare (Ex.: informațiile privind plățile sau pe cele privind cardul bancar, informații despre achiziții, înscrieri etc.);
 • datele privind conectarea, geo localizarea și navigația (în cazul în care interacționați cu noi, de exemplu, de pe telefonul mobil);

În funcție de modul în care interacționați cu site-ul sau fizic prin formulare, vă vom prelucra datele personale în următoarele scopuri:

 • Pentru dezvoltarea, îndeplinirea și executarea contractului de vânzare-cumpărare sau servicii pe care l-ați încheiat cu Noi
 • Pentru a trimite materialele suport
 • Pentru a răspunde solicitărilor sau cererilor pe care le faceți
 • În scopuri de marketing
 • În măsura în care vă abonați la Newsletter, vă vom prelucra datele personale pentru a vă gestiona abonamentul, inclusiv trimiterea de informații personalizate despre produsele sau serviciile noastre prin diverse mijloace (cum ar fi prin e-mail sau SMS).
 • Când diseminăm pe Platformă sau prin canalele noastre de pe rețelele de socializare fotografiile sau imaginile pe care le-ați partajat în mod public, cu condiția să ne dați consimțământul în acest sens.

CARE ESTE BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS.?

Baza legală care ne permite să vă prelucrăm datele personale depinde de scopul pentru care le prelucrăm.

Scop 1: Gestionarea înregistrării dvs. ca utilizator sau ca și participant la unul dintre programele noastre de pregătire prin formulare online sau offline.

Bază legală: Prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru semnarea termenilor care reglementează utilizarea Platformei. Cu alte cuvinte, pentru înregistrarea dvs. ca utilizator al platformei, trebuie să vă prelucrăm datele personale, altfel nu am putea să vă gestionăm înregistrarea și să vă trimitem materiale suport.

Scop 2: Dezvoltarea, îndeplinirea și executarea contractului de prestare servicii

Bază legală: Prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru executarea de furnizare a serviciilor în relatie cu dvs.

Scop 3: Marketing

Bază legală: Vă prelucrăm datele dvs. în scopuri de marketing în baza consimțământului pe care ni-l dați, de exemplu atunci când sunteți de acord să primiți informații personalizate prin diverse mijloace sau când acceptați termenii și condițiile legale de a participa la o acțiune promoțională sau să vă publicați fotografiile pe Platformă sau pe canalele noastre de pe rețele de socializare. Pentru a vă prezenta informații personalizate, considerăm că avem un interes legitim pentru întocmirea profilului dvs. cu informațiile pe care le avem despre dvs. (cum ar fi navigarea pe care o efectuați, preferințele sau istoricul achizițiilor) și cu datele personale pe care ni le -ați furnizat, cum ar fi intervalul de vârstă sau limba, deoarece înțelegem că prelucrarea acestor date este de asemenea în avantajul dvs. deoarece permite să vă îmbunătățiți experiența ca utilizator și să accesați informațiile în funcție de preferințele dvs.

CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Vom prelucra datele dvs. pe durata de timp necesară pentru a gestiona prestarea serviciilor pe care le-ați cumpărat. În unele situații, vom prelucra datele doar până în momentul pe care îl stabiliți dvs.

Indiferent de modul în care prelucram datele pe durata strict necesară, ulterior le vom stoca și proteja în mod corespunzător pe durata de timp în care pot decurge responsabilități derivate din respectiva prelucrare, în conformitate cu reglementările în vigoare. Odată ce acțiunile posibile se prescriu în fiecare caz, vom proceda la ștergerea datelor cu caracter personal.

TRANSFERĂM DATELE DVS. PERSONALE CĂTRE TERȚI? Nu.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CÂND NE PUNEȚI LA DISPOZIȚIE DATELE PERSONALE?

Ne angajăm să respectăm confidențialitatea datelor dvs. personale și să garantăm exercitarea drepturilor dvs. În acest sens, puteți adresa orice solicitare privind drepturile Dvs. de gestionare a datelor la adresa de email dpo@new-edu.ro, indicând motivul solicitării și dreptul pe care doriți să-l exercitați.

Vom răspunde în maximum 10 zile de la primirea solicitării. În cazul în care considerăm că este necesar pentru a vă putea identifica, vă putem solicita o copie a unui document prin care să vă dovediți identitatea.

Drepturile Dvs.:

 • Să cereți accesul la datele dvs. personale care sunt în posesia noastră.
 • Să cereți să rectificăm datele pe care le avem deja. Rețineți că dacă sunteți utilizator înregistrat al Platformei, puteți accesa secțiunea corespunzătoare datelor personale din contul dvs. pentru a modifica sau actualiza datele personale. Oricum, rețineți că prin furnizarea activă a datelor dvs. personale prin orice mijloace, garantați că acestea sunt adevărate și exacte și vă angajați să ne comunicați orice modificare sau schimbare a acestora.
 • Să cereți să vă ștergem datele în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care este nevoie să le prelucrăm astfel cum v-am informat mai sus sau în cazul în care nu mai avem legitimitatea de a face acest lucru.
 • Să cereți să limităm prelucrarea datelor dvs., ceea ce înseamnă că în anumite cazuri, ne puteți solicita să suspendăm temporar prelucrarea datelor sau să le stocăm o perioadă mai îndelungată decât cea necesară pentru atunci când este posibil să aveți nevoie de ele.

Dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice scop, aveți, de asemenea, dreptul să îl retrageți în orice moment și, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor.

Vă informăm despre dreptul dvs. de a depune o plângere la autoritatea competentă de control al protecției datelor, în special către:

 • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web-site-ul: dataprotection.ro