Modelul educațional

Modelul educațional NEW EDU®

Respectăm cu strictețe câteva principii de educație, de viață până la urmă: permitem accesul tinerilor la o pregătire în condiții moderne așa cum merită fiecare în secolul XXI și oferim încredere fiecăruia – datoria noastră fiind să identificăm tipologia individuală și să acționăm în consecință, să consolidăm un mediu de colaborare între profesori și elevi, mici grupuri în care se vor discuta și dezbate diferite probleme.

 • Activitățile de pregătire sunt proiectate în conformitate cu programa școlară națională pe baza curriculei și a competențelor necesar a fi dezvoltate;
 • Utilizăm o platformă educațională Cisco, unde sunt integrați toți participanții (creăm o clasă virtuală). Prin intermediul acesteia asigurăm transparență și calitate în procesul educațional:
  tablele scrise sunt salvate și distribuite astfel încât să existe succesiunea lecțiilor, putându-se reveni la anumite conținuturi ori de câte ori este nevoie
  distribuim electronic culegeri, formule, comentarii, teme și orice alte materiale educaționale sunt necesare în procesul de pregătire
  – elevii pot interacționa de acasă cu colegii sau cu profesorii în cazul în care situația o cere
 • Conținuturile integrează explicații privind importanța și rolul noțiunilor studiate în viața practică;
 • Formăm grupe restrânse de 3-5 elevi, omogene din punct de vedere al nivelului, obiectivului de pregătire și al stilului de învățare;
 • Pregătirea în grupe restrânse ne asigură că membrii pot aplica fără dificultăți cele învățate și în cadrul organizat de la clasă. La noi sunt încurajați să iasă la tablă, să comunice, să colaboreze, să fie deschiși, să întrebe, să se exprime curajos;
 • Monitorizăm permanent activitatea și transmitem periodic (lunar) raportul de activitate și progres către părinți.